התנגדות לתכנית ,לשינוי בקו בניין ,שינוי בבינוי ועיצוב אדריכלי

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה בש/ 07/ 6072

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לתכנית ,לשינוי בקו בניין ,שינוי בבינוי ועיצוב אדריכלי
מספר: בש/ 07/ 6072
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתכנית ,לשינוי בקו בניין ,שינוי בבינוי ועיצוב אדריכלי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ מק/ 2415שער לנוי באר שבעערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200701320/09/2007