התנגדות לתכנית המשנה ייעוד מקרקע חקלאית לגן אירועים

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה עח/ 02/ 330-331/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לתכנית המשנה ייעוד מקרקע חקלאית לגן אירועים
מספר: עח/ 02/ 330-331/ 4
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשימוש חורג לגן אירועים בקרקע חקלאית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרידידיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8405חלק12
84012חלק2-3, 11
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז230308/01/2003