התנגדות לתכנית להקמת תחנת דלק במושב שדה עוזיה

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה בט/ 06/ 6063

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לתכנית להקמת תחנת דלק במושב שדה עוזיה
מספר: בט/ 06/ 6063
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתכנית להקמת תחנת דלק במושב שדה עוזיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2492חלק29, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ מק/ 2058מושב שדה עוזיה - באר טוביהערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200601605/10/2006