התנגדות לתכנית מפורטת של איחוד וחלוקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 194/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת ועדה מקומית בענין תשריט לאיחוד וחלוקה
שם: התנגדות לתכנית מפורטת של איחוד וחלוקה
מספר: 194/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16875חלק21, 37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200704222/10/2007