התנגדות לתכנית מפורטת

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 132/ 05/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לתכנית מפורטת
מספר: 132/ 05/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק20-21, 120
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200503128/06/2005