התנגדות לתכנית מפורטת

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 104/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לתכנית מפורטת
מספר: 104/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתכנית מפורטת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17387חלק7-9
17388חלק25-27, 48-49
17391חלק5-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200802506/05/2008