התנגדות לתכנית מצב סופי, תוספת מרתף וחצרות ושינויים בבריכה, חרוב 34 קיסריה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 09/ 147/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתכנית מצב סופי, תוספת מרתף וחצרות ושינויים בבריכה, חרוב 34 קיסריה
מספר: 09/ 147/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלקיסריההחרוב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10620חלק239
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200905703/09/2009