התנגדות לתכנית שינויים ליח"ד דו קומתית, זיכרון יעקב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 09/ 235/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתכנית שינויים ליח"ד דו קומתית, זיכרון יעקב
מספר: 09/ 235/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11292חלק141
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/03/2010