התנגדות לתכנית 7/ מק/ 2098- חלוקת שטח בניה לאיזור מגורים ל- 35 מגרשים

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה שמ/ 08/ 6086

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: התנגדות לתכנית 7/ מק/ 2098- חלוקת שטח בניה לאיזור מגורים ל- 35 מגרשים
מספר: שמ/ 08/ 6086
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתכנית 7/ מק/ 2098- חלוקת שטח בניה לאיזור מגורים ל- 35 מגרשים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגברוחמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38653חלק4
38654חלק7
38655חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ מק/ 2098קיבוץ רוחמהערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200801829/10/2008