התנגדות לתשריט חלוקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 292/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התנגדות לתשריט חלוקה
מספר: 292/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לתשריט חלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19604חלק56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/12/2009