התניית מתן היתר בתוספת ממ"ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אפ/ 09/ 6050

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התניית מתן היתר בתוספת ממ"ד
מספר: אפ/ 09/ 6050
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התניית מתן היתר בתוספת ממ"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקיםדקלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39568חלק125
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200900824/06/2009