התניית מתן היתר לתוספת בניה, בבניית ממ"ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אפ/ 09/ 6029

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: התניית מתן היתר לתוספת בניה, בבניית ממ"ד
מספר: אפ/ 09/ 6029
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התניית מתן היתר לתוספת בניה, בבניית ממ"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקיםיהוצדק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39635חלק24
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200900522/04/2009