התקנת שלט בדרך ז'בוטינסקי

ישות כללית שלט/ פת/ ש/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: היתר להתקנת שלט
שם: התקנת שלט בדרך ז'בוטינסקי
מספר: שלט/ פת/ ש/ 14
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הצבת שלט בדרך ז'בוטינסקי כניסה לעיר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוהז'בוטינסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6193חלק37-40
6194חלק5, 189, 199
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לשילוט-ע"פ סעיף 4(ד)200800120/02/2008