התרת שימוש בפריקסטים מבטון לבניה - ממילא

תוכנית 2229/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: התרת שימוש בפריקסטים מבטון לבניה - ממילא
מספר: 2229/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ההוראה בדבר חובת הבניה באבן בשיטת הבניה
המסורתית בתכניות 2229 ,2925 ,2909 ו- 2642 א'
ע"י התרת שימוש בפריקסטים מבטון בגוון אבן בקשתות
ובמסגרות החלונות בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהצנחנים, ככר אלנבי

תיאור המיקום:
גוש 30033 כל הגוש להוציא חלקות 45 ,46 ,48 ,272 ,
433 ,434 ,467 .
גוש 30034 כל הגוש להוציא חלק מחלקה 35 .
גוש 30031 חלקות מס' 86 ,113 חלק מחלקות 57 ,87 .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30031חלק57, 86-87, 113
30033חלק
30034חלק
30035חלק144
30036חלק117
30051חלק63
30053חלק99
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2642/ אחניון שער יפו - ממילא.שינוי
תוכנית2925פיתוח אזור מגורים במתחם ממילא.שינוי
תוכנית2909שינוי תכנית מתאר מקומית שכונת ממילאשינוי
תוכנית2229ביצוע שלבים זמניים במתחם ממילא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/02/1992תאריך פרסום בעיתון: 20/02/1992.
פרסום לאישור ברשומות13/02/1992תאריך פרסום: 13/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3974. עמוד: 2076. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/10/1991
החלטה בדיון באישור תכנית16/09/1991
פרסום להפקדה ברשומות04/07/1991תאריך פרסום: 04/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3899. עמוד: 3004. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים21/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 21/05/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/04/1991
החלטה בדיון בהפקדה18/12/1990
קבלת תכנית19/11/1990