התרת תוספת שטחי שרות.

תוכנית ממ/ 9009/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: התרת תוספת שטחי שרות.
מספר: ממ/ 9009/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התרת תוספת שטחי שרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר

תיאור המיקום:
מרכז חינוך.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8914חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 9009תוספת שטח לבנייהשינוי
תוכניתשד/ 1002/ 4שנוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים 1 ומאזור מגורים 1 לשטח צבורי פתוחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3413. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים05/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/05/2002
החלטה בדיון באישור תכנית10/04/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2002
פרסום להפקדה בעיתונים18/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2002תאריך פרסום: 07/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5045. עמוד: 1100. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה19/06/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2000
קבלת תכנית17/04/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200200710/04/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים15329/01/2002