ואדי אל-נעם (שם זמני) מדרום לשגב שלום

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: ואדי אל-נעם (שם זמני) מדרום לשגב שלום
מספר: תממ/ 4/ 14/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
לייעד קרקע לאזור בינוי פרברי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית08/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200400609/08/2004