ואדי מוצררה

תוכנית תא/ K

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ואדי מוצררה
מספר: תא/ K
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית תכיל את החלקים הבאים:
הוראות כלליות
פירוש מונחים
ציונים על המפה
דרכים, נטיעות
תיעול, ביוב, הספקת מים
שמוש בקרקעות ובבנינים
צפיפות ותקנות בנין
שרטוט בנינים ומראיהם החיצוני
סמכויות מיוחדות
מסירת תעודות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
עבר הואדי מוצררה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/1951תאריך פרסום: 22/02/1951. מס' ילקוט פרסומים: 145. עמוד: 677. שנה עברית: התשיא .
פרסום להפקדה ברשומות15/04/1948תאריך פרסום: 15/04/1948. מס' ילקוט פרסומים: 1661. שנה עברית: התשח .
קבלת תכנית28/07/1947