ואן ליר - הפקעה

בקשה ועדה מקומית 144

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: ואן ליר - הפקעה
מספר: 144
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201100824/05/2011