וילדר עמנואל, סככה חקלאית, זכרון יעקב

בקשה ועדה מקומית 1 - 508/ 33/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: וילדר עמנואל, סככה חקלאית, זכרון יעקב
מספר: 1 - 508/ 33/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לרישוי סככות חקלאיות קיימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11325חלק35
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200600125/01/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200501307/09/2005