וילות אמדר - מגרש 32 - אילת

תוכנית 2/ 03/ 152/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: וילות אמדר - מגרש 32 - אילת
מספר: 2/ 03/ 152/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שטחי בניה מרביים לכ- 75% מתוכם כ- 68% המהווים שטחים עיקריים.
ב. שינוי בקווי בניין מ0 3.0 מ' לקו בניין 0 (נקודתי), בחלק האחורי של המגרש
הגובל במגרשים 31 ו- 101.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' אילות 91

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 152קביעת אזור לש"כ מגורים ושרותיםשינוי
תוכנית2/ 03/ 152/ 2אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1641. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4765. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/08/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2006
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2006
קבלת תכנית08/09/2004