וליד ח'טיב

תוכנית מש/ 8/ 1/ 125

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: וליד ח'טיב
מספר: מש/ 8/ 1/ 125
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודי הקרקע משטח חקלאי לשטח מגורים כולל איחוד וחלוקה בהסכמה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע משטח חקלאי למגורים א'.
ב. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה.
ג. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1002כפר ימה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/11/2010
קבלת תכנית28/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201100103/01/2011