וספת שטח לאיזור התעשיה של מפעלי הוד חפר ע"י שינוייעוד קרקע מציבורי פתוח לתעשיה

תוכנית עח/ 81/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: וספת שטח לאיזור התעשיה של מפעלי הוד חפר ע"י שינוייעוד קרקע מציבורי פתוח לתעשיה
מספר: עח/ 81/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח לאיזור התעשיה של מפעלי הוד חפר ע"י שינוי
יעוד קרקע מציבורי פתוח לתעשיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
מרחב תכנון מקומי עמק חפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8389חלק64-65
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/1987תאריך פרסום: 26/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3503. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית14/08/1984