ועד מקומי נתיב השירה, שיח דנון, אשרת, בית העמק, נגד עירית נהריה ומועצה הארצית

ישות כללית עתמ/ חי/ 07/ 4179

זיהוי ומאפיינים
סוג: תביעה משפטית
שם: ועד מקומי נתיב השירה, שיח דנון, אשרת, בית העמק, נגד עירית נהריה ומועצה הארצית
מספר: עתמ/ חי/ 07/ 4179
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13986שינוי הוראות בדבר ביצוע תכנית ג/ 11384 , בית עלמין נהריהעתירה