זבידאת מערב

תוכנית ג/ 13626

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: זבידאת מערב
מספר: ג/ 13626
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת שכונת מגורים קיימת ע"י שינוי יעוד הקרקע הקיים (חקלאי) למגורים.
2. אחוד וחלוקה מחדש של קרקעות בבעלויות מעורבות (פרטי ומדינה).
3. קביעת הנחיות ותנאים לפיתוח ובניית השטחים הכלולים בתחום התכנית.
4. קביעת הנחיות ברורות לרישוי מבנים קיימים שלא עפ"י היתר.
5. הסדרת מערכת דרכים ותשתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
זבידאת מערב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10473חלק71
10474חלק3
10476חלק1, 4-7
10477חלק3-5, 76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/02/2003
קבלת תכנית08/12/2002