זבידאת - מערב, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 9601

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: זבידאת - מערב, שינוי למתאר
מספר: ג/ 9601
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד הקרקע הקיים (חקלאי) למגורים.
ב. קביעת הנחיות ותנאים לפתוח ובניית השטחים הכלולים
בתחום התכנית.
ג. קביעת הנחיות ברורות לרישוי מבנים קיימים שלא ע"פ
היתר.
ד. הסדרת מערכת דרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
זבידאת מערב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10473חלק1, 6-7
10474חלק3
10476חלק1, 4-6
10477חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 190ערב אל זבידאת 1992שינוי
תוכניתג/ 1111ערב אל זבידאת.שינוי
תוכניתג/ 1090(זב / 74) - דרך מקשרת בין דרך מס' 70 ליד תל רגב לבין ערב אל חילף ורמת טבעושינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2000. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות05/09/2000תאריך פרסום: 05/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4915. עמוד: 4614. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/08/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1999תאריך פרסום: 05/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4781. עמוד: 4664. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה05/11/1997
קבלת תכנית27/11/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402209/08/2004