זועבי דינא נגד ועדת הערר, הועדה המחוזית צפון

ישות כללית עתמ/ נצ/ 09/ 324

זיהוי ומאפיינים
סוג: תביעה משפטית
שם: זועבי דינא נגד ועדת הערר, הועדה המחוזית צפון
מספר: עתמ/ נצ/ 09/ 324
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17060חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14131תכנית מתאר נעורהעתירה