זכויות בניה לחלקה 45 מושב אוהד

תוכנית 7/ 02/ 496

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: זכויות בניה לחלקה 45 מושב אוהד
מספר: 7/ 02/ 496
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה בשטח מגרש מס' 43 במושב אוהד לרבות קביעת שימושים ותכליות בקרקע חקלאית.
1. מתן זכויות בניה למבנים חקלאיים.
2. מתן זכויות בניה לבתי קרור ומשרד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאוהד

תיאור המיקום:
מועצה אזורית אשכול
.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100296חלק2, 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות14/06/2007תאריך פרסום: 14/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. עמוד: 3166. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית05/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 585. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/10/2006
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/11/2005
קבלת תכנית20/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700305/03/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים68630/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600223/01/2006