זרעית - שינוי לג / 4144

תוכנית ג/ 10851

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: זרעית - שינוי לג / 4144
מספר: ג/ 10851
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מושב זרעית ב-4 יחידות דיור, תכנון מחודש של אזורי המגורים, מתן אפשרות להקים יחידות לארוח כפרי במגרשי המגורים, מתן אפשרות להסדיר בינוי בנחלות הקיימות, הרחבת שטחים למבני ציבור בישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףכפר רוזנוולד (זרעית)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19857חלק3-4
19858חלק7-9, 11-14, 22
19859חלק1-13, 15-2914
19860חלק4-6, 22-23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10377שינוי לתכנית ג / 4144 זרעית, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 4144מושב זרעיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1200. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים17/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2004. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/10/2004
החלטה בדיון באישור תכנית20/05/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2002תאריך פרסום: 07/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5045. עמוד: 1102. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה23/08/2000
קבלת תכנית12/08/1998