חאמד

תוכנית מש/ 8/ 1/ 109/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חאמד
מספר: מש/ 8/ 1/ 109/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים א'.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים א', דרכים ושצב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
זמר-ימה-מזרח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק25-26
8657חלק4-7, 11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/04/2010
קבלת תכנית16/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000814/06/2010