חאן דרך הבשמים צופר

תוכנית 30/ 03/ 308

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חאן דרך הבשמים צופר
מספר: 30/ 03/ 308
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור תיירותי ליד מושב צופר.

עיקרי ההוראות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תיירות ליד מושב צופר על ידי שינוי יעוד מ"שטח שלא חלה עליו תכנית מקומית" ל"תיירות".
ב. קביעת הוראות מפורטות להקמת אתר תיירות , שמירה על הנוף ואיכות הסביבה בשטח אתר התיירות וסביבתו.
ג. קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה.
ד. הקמת 55 יח' חניון קמפינג משולב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהצופר

תיאור המיקום:
מושב צופר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39043חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית30/ 03/ 146/ 4מושב צופר (מספר קודם 30/ מק/ 3005)כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/11/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות27/08/2012
הוגשו התנגדויות12/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4714. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים10/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/05/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2011
קבלת תכנית08/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/03/2011
החלטה בדיון בוולק"ח07/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות