חבור רמת טבעון, עד בסמת טבעון

תוכנית ג/ 11178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חבור רמת טבעון, עד בסמת טבעון
מספר: ג/ 11178
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סדרת דרך מקשרת מכביש בוסמת טבעון אלוני אבא -
כביש רמת טבעון ובוסמת טבעון ה
ל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפון
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק19, 22, 24, 389-391
10594חלק2, 75
12312חלק16, 18, 40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה06/09/1999
קבלת תכנית22/02/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301029/04/2003