חבצלת השרון וצוקי ים - תכנית אב לביוב.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 583

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: חבצלת השרון וצוקי ים - תכנית אב לביוב.
מספר: מח/ ש/ 583
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חבצלת השרון וצוקי ים - תכנית אב לביוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחבצלת השרון
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000717/05/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב201000209/02/2010