חדרי אירוח, חצור הגלילית

תוכנית גנ/ 15179

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חדרי אירוח, חצור הגלילית
מספר: גנ/ 15179
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
א. לאפשר הקמה של יחידות נופש במגרשים המיועדים למגורים בתכניות מאושרות, הכל בהתאם להוראות התכניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילחצור הגליליתחצור הגלילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13613כל הגוש
13776כל הגוש
13838כל הגוש
13839כל הגוש
13840כל הגוש
13841כל הגוש
13842כל הגוש
13843כל הגוש
13844כל הגוש
13846כל הגוש
13854כל הגוש
13855כל הגוש
13856כל הגוש
13881כל הגוש
13882כל הגוש
13883כל הגוש
13884כל הגוש
13885כל הגוש
13886כל הגוש
13887כל הגוש
13888כל הגוש
13889כל הגוש
13893כל הגוש
13894כל הגוש
13895כל הגוש
13938חלק2-5, 12, 29, 32-33, 36-37, 40-41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70
14068כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5070אתר המרכז בחצור הגליליתשינוי
תוכניתג/ 2450אתור שטח למגוריםשינוי
תוכניתג/ 3620אתר המרכז חצורשינוי
תוכניתג/ במ/ 187שכונה דרום מערבית, חצור הגלילית.שינוי
תוכניתג/ 8919שינוי לג / במ / 187 חצור הגלילית.שינוי
תוכניתג/ 5709אתר מרכז מבניין דרומישינוי
תוכניתג/ 7188שנוי יעוד למגורים שכ' דרומית -חצורשינוי
תוכניתג/ 3276מרכז חצורשינוי
תוכניתג/ 4056שכונת מגורים -חצורשינוי
תוכניתג/ 4175תכנית מתאר חצורשינוי
תוכניתג/ 1074אתור שטח למגורים ולמוסדות ציבור -חצורשינוי
תוכניתג/ 6154מגוררים ובניני ציבור "בנה ביתך " חצורשינוי
תוכניתג/ 9334הרחבת שטחי הבניה, חצורשינוי
תוכניתג/ 2311הקריה החסידית חצורשינוי
תוכניתג/ 12103שכונות ותיקות בחצור הגליליתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1634. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/12/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות31/10/2006
פרסום להפקדה בעיתונים26/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1904.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/04/2005
קבלת תכנית15/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200602331/10/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500707/09/2005