חדרי יציאה לגג, עליות גג, פרגולות,

תוכנית הר/ 1002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חדרי יציאה לגג, עליות גג, פרגולות,
מספר: הר/ 1002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.לרכז ולאחד הוראות בניה לחדרי יציאה לגג, עליות גג
פרגולות מבני שרות עיליים למטרות אחסנה / חניה,
ומרתפים , לכל תחום השיפוט של העיר הוד השרון.
ב.לקבוע הנחיות בניה.
ג.להגדיר זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון

תיאור המיקום:
ישוב: _______________
כל תחום השפוט של הוד השרון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2557. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים16/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/03/2003
החלטה בדיון באישור תכנית09/03/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות09/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1365. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה בעיתונים03/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2002
קבלת תכנית02/08/1999