חדרים על הגג מגרשים 9-10

תוכנית קא/ 365

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חדרים על הגג מגרשים 9-10
מספר: קא/ 365
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מתן אפשרות לבניית חדרים על הגג בשטח של 40 מ"ר לדירה, בדירות בקומה העליונה בלבד במגרשים 9 ו- 10 אזור מגורים ג' בכפוף לתנאים הקבועים בתכנית תממ/ 237.
ב. ביטול סעיף 6.7.י בהוראות תכנית תממ/ 237.
ג. אחוזי הבניה, הוראות הבניה ותנאים למתן היתר בניה על פי תממ/ במ/ 2/ 172.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבקרית אונוקרית אונוקרית אונו

תיאור המיקום:
שכונה: עבר הירדן מערבית לרח' צהל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6490חלק85, 102-107, 111-115, 117, 327
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1211. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים16/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות07/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/10/2004תאריך פרסום: 31/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5337. עמוד: 269. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה26/05/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/04/2003
קבלת תכנית19/03/2003