חוה חקלאית אילניה

תוכנית ג/ 272

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוה חקלאית אילניה
מספר: ג/ 272
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1958
קבלת תכנית24/10/1956