חווה הפרסה - מושב חלץ

תוכנית 6/ 02/ 234/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חווה הפרסה - מושב חלץ
מספר: 6/ 02/ 234/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת מסגרת תכנונית להקמת שטחי תיירות
וקביעת שימושים מותרים
ע''י שינוי ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תיירות.
2. ליעד את החלקה כולה לאתר תיירות ''חוות הפרסה''
הכולל חניון קמפינג משולב.
3. לפתח את הסביבה כולה לטובת הציבור
ע''י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
4. קביעת הנחיות ותנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןחלץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2166חלק4-5, 36-37
2177חלק24, 27-29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2009
קבלת תכנית23/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100231/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000921/06/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000831/05/2010