חווה חקלאית שקומית - חלץ

תוכנית 6/ 02/ 234/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חווה חקלאית שקומית - חלץ
מספר: 6/ 02/ 234/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמה ופיתוח של חוה חקלאית שיקומית ובה כ- 2700 מ"ר שטח פנימייה
ומגורי צוות השיקום, בית ספר, מועדון חדר אוכל, אולם ספורט, מרפאה.
בשטח כולל של כ- 1500 מ"ר.

ב. הקמה ופיתוח של משק בעלי חיים כחלק מאמצעי שיקום וטיפול בחוסים בחווה.

ג. הקמה ופיתוח של שטח בתי צמיחה לקיום חקלאות מתקדמת כחלק מאמצעי
שיקום ושטיפול בחוסים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןחלץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2170חלק1-4
2171חלק23-28, 59-60, 67-68, 73, 75-76, 80
2182חלק31-33, 79, 85
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2005
קבלת תכנית18/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500611/07/2005