חווה חקלאית, מערבית לתמרה

תוכנית ג/ 13881

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חווה חקלאית, מערבית לתמרה
מספר: ג/ 13881
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת חווה חקלאית חינוכית לצרכי תלמידי תמרה והאזור.
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד.
קביעת הוראות להקמת חוות חקלאית חינוכית.

עיקרי הוראות התכנית:

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18551חלק14-16, 45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/07/2003
קבלת תכנית12/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200301121/07/2003