חווה לגידול סוסים

בקשה ועדה מקומית 433/ 8023/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: חווה לגידול סוסים
מספר: 433/ 8023/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חווה לגידול סוסים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרוןדרך הטניס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6615חלק246
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב67615/07/2002