חוות גידולי שדה "המרכז" בית דגן - חלק ב'.

תוכנית גז/ 79/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות גידולי שדה "המרכז" בית דגן - חלק ב'.
מספר: גז/ 79/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איתור שטח לשימוש חקלאי בתחום חוות "המרכז".
ב. איתור שטח לתעלה (הטיית נחל אילון בעתיד) עפ"י ת.מ. גז/ 101.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה

תיאור המיקום:
מצפון מזרח לבית דגן בין מושב צפריה לבין כביש ארצי מס' 16.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6066חלק
6067חלק
6249חלק
6250חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/10/1979תאריך פרסום בעיתון: 03/10/1979. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/1979. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/1979. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות28/06/1979תאריך פרסום: 28/06/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2547. עמוד: 1754. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית09/01/1977