חוות הבשור - שמעונים

תוכנית 7/ 03/ 179/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות הבשור - שמעונים
מספר: 7/ 03/ 179/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת חוות הבשור,
על ידי הגדלת השטח, שינויים ביעודי קרקע,
איחוד וחלוקת מגרשים, קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100308חלק
100309חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 179חוות הבשורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2006
קבלת תכנית06/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600610/07/2006