חוות הגמלים - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 97

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות הגמלים - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 97
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חווה חקלאי תיירותי
על ידי שינוי יעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40035כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2012
קבלת תכנית30/10/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/10/2010