חוות היען

תוכנית 2/ 02/ 101/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חוות היען
מספר: 2/ 02/ 101/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז נופש, חניון מטיילים
ומרכז פעילות מדברית ע"י שינויים ביעודי הקרקע
וקביעת מגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
חוות היען

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40020חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/03/1996תאריך פרסום: 28/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4394. עמוד: 2439. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים07/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 07/03/1996.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/02/1996
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/02/1996
החלטה בדיון באישור תכנית22/01/1996
החלטה בדיון בהתנגדויות22/01/1996
פרסום להפקדה ברשומות10/08/1995תאריך פרסום: 10/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4326. עמוד: 4433. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 13/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה08/05/1995
קבלת תכנית18/10/1993