חוות זלדשטיין - הר השאבי

תוכנית ג/ 18264

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות זלדשטיין - הר השאבי
מספר: ג/ 18264
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לבניית מבנים נלווים ותשתיות לחקלאות ומבנה קבע למגורים

עיקרי ההוראות:
שינוי במערך יעודי הקרקע כמפורט להלן:
1. מאזור יער טבעי לשימור לחקלאות
מאזור יער טבעי לשימור לאזור למגורים
קביעת השמושים המותרים באזור חקלאות עם הוראותך מיוחדות
קביעת מגרש למגורים
קביעת השימושים המותרים באזור מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19302חלק2-5, 10, 13-14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/08/2009
קבלת תכנית11/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201000907/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל201000113/01/2010