חוות יין בית המכס העליון, רמת הגולן

תוכנית ג/ 18752

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות יין בית המכס העליון, רמת הגולן
מספר: ג/ 18752
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- חלוקת השטח החקלאי ל-3 חוות חקלאיות תיירותיות
- הסדרת דרך גישה לחוות
- הגדרת תחום בתוך כל חווה עבור מבנים חקלאיים, מבנים לעיבוד התוצרת החקלאית ומבני תיירות

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות ולדרך
- קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע
- קביעת הוראות בנייה:
קביעת מרווחי בנייה
קביעת גובה בניינים
הנחיות בינוי
הנחיות לעיצוב אדריכלי
- התווית דרכים
- קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכו'
- קביעת השלבים וההתניות לביצוע
- קביעת הנחיות סביבתיות וטיפול נופי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
201000חלק4, 33, 79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית28/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה24/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2010
קבלת תכנית22/02/2010