חוות לולים , קיבוץ שריד

תוכנית ג/ 16754

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים , קיבוץ שריד
מספר: ג/ 16754
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
תכנון , הקמה ופיתוח שטח לחוות לולים בקיבוץ שריד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית למבני משק לחוות לולים , לשצ"פ ולכביש גישה .
התווית כביש גישה לאזור חוות הלולים והסדרת חניה לעובדים .
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה .
קביעת הנחיות סביבתיות .
קביעת השלבים וההנחיות לביצוע.
קביעת הוראות לפיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשריד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17414חלק44-45, 49, 56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/02/2007
קבלת תכנית07/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200701817/10/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200701220/06/2007