חוות לולים בגוש 20773 , רם און

תוכנית ג/ 16822

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים בגוש 20773 , רם און
מספר: ג/ 16822
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מחקלאי למבני משק למתן לגליזציה והוראות בניה לחוות לולים.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד של שטח חקלאי למבני משק לצורך לגליזציה למבני לולים קיימים.
קביעת הוראות בניה למבנה לול מוצע.
קביעת הוראות בדבר דרכי גישה והוראות פתוח לשטח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוערם-און
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20760חלק5
20773חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
תוכניתג/ 5110תרש"צשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2411. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים19/02/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/01/2010
החלטה בדיון באישור תכנית22/07/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1751. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/12/2008
החלטה בדיון בוולק"ח04/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2007
קבלת תכנית24/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה