חוות לולים - מושב לכיש

תוכנית 6/ 03/ 261

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים - מושב לכיש
מספר: 6/ 03/ 261
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חוות לולים, גריעת
שטח משטח יער טבעי לשימור לשטח לבניני משק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש

תיאור המיקום:
ישוב: לכיש
גושים: 3115 ח"ח 10

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3115חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/04/2005
קבלת תכנית03/07/1998