חוות לולים, מושב עין יעקוב

תוכנית ג/ 17580

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חוות לולים, מושב עין יעקוב
מספר: ג/ 17580
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הקמת חוות לולים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע משטח פיזור שפכים ושפ"פ לקרקע חקלאית עם זיקת הנאה למעבר ברכב ומשטח חקלאי למבני משק.
קבלת הקלה מתמ"א 22.
קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח.
קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעין יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18417חלק11-12
18419חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2879מתקניביוב למעלות תרשיחאשינוי
תוכניתג/ 4908תכנית מתאר מעלה יוסףפירוט
תוכניתג/ 14561מושב עין יעקב, שינוי לתכנית ג/1885 וג/ 10535שינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/2010תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1521. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים19/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2010. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית07/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1616. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום להפקדה בעיתונים25/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/11/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית21/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/09/2008
קבלת תכנית27/04/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה